Η ΕΡΕΥΝΑ

Ορισμός πεδίου και πλαίσιο έρευνας

Για τον προσδιορισμό κι εντοπισμό του πληθυσμού τον οποίο θα αφορούν τα συμπεράσματα της έρευνας, έγινε απεύθυνση στους αρχισυντάκτες και διαχειριστές των διαδικτυακών εκδόσεων των έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, των ενημερωτικών ιστοσελίδων, portals, δικτυακών πυλών κι εναλλακτικών μέσων  ενημέρωσης, προκειμένου να προωθήσουν το ερωτηματολόγιο στους συναδέλφους τους. Ζητήθηκε επίσης η συνδρομή δημοσιογραφικών ενώσεων για την κοινοποίηση του ερωτηματολογίου στα μέλη που απασχολούνται σε διαδικτυακά μέσα και συγκεκριμένα των παρακάτω: της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Με χρήση της μεθόδου δειγματοληψίας «χιονόμπαλας», παροτρύνθηκαν οι συντάκτες που συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο να το προωθήσουν ακολούθως σε συναδέλφους τους με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η μέθοδος αυτή κρίθηκε χρήσιμη για τις περιπτώσεις δημοσιογράφων που δεν ανήκουν σε δημοσιογραφικές ενώσεις και οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι είναι πολυάριθμοι, είναι δύσκολο να εντοπιστούν καθώς δεν τηρείται σχετικός κατάλογος ή μητρώο.

Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην έρευνα έλαβαν χώρα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία παρέχονταν λεπτομερείς εξηγήσεις για την ταυτότητα και το σκοπό της. Κάθε email περιελάμβανε το σύνδεσμο προς την πλατφόρμα που φιλοξένησε το ερωτηματολόγιο, καθώς και γνωστοποίηση του κωδικού συμμετοχής, ο οποίος ήταν κοινός για όλους τους συμμετέχοντες και είχε τεθεί για την αποτροπή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από μη δημοσιογράφους, που θα επισκέπτονταν ενδεχομένως την ιστοσελίδα.

Το χρονικό πλαίσιο της έρευνας τοποθετείται στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2014 και τα αποτελέσματά της αναλύονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Advertisement