1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από άνδρες σε ποσοστό 63,7% και γυναίκες σε ποσοστό 36,3%. Ειδικότερα το ερωτηματολόγιο απάντησαν 161 άνδρες και 92 γυναίκες.

Μέσος όρος ηλικίας του δείγματος είναι τα 38 έτη. Ποσοστό 7% των συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των νέων κάτω των 25 ετών, 36% στην κατηγορία 26-35 ετών, 37% στην κατηγορία 36-45 ετών, 15% στην κατηγορία 46-55 ετών και ποσοστό 5% του δείγματος είναι άνω των 56 ετών.

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων κατοικεί σε Αθήνα, Πειραιά και υπόλοιπο Αττικής (ποσοστό 66%). Οι μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε ποσοστό 21% κι ακολουθούν οι κάτοικοι επαρχίας, σε ποσοστό 13%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συμμετεχόντων παρέχει την εργασία του σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης από το εξωτερικό (με καθεστώς τηλε-εργασίας).

img0
Γράφημα 1: Κατανομή φύλου του δείγματος

 

img1
Γράφημα 2: Ηλικιακή κατανομή

 

 

img2
Γράφημα 3: Τόπος μόνιμης κατοικίας συμμετεχόντων
img3
Γράφημα 4: Μορφωτικό επίπεδο
Advertisement