ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Βάια Σιούντα είναι απόφοιτη των Τμημάτων Νομικής Α.Π.Θ. και Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ., καθώς και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας Α.Π.Θ., με ειδίκευση στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τα νέα ψηφιακά μέσα και τη δημόσια σφαίρα, τη χαρτογράφηση του εγχώριου διαδικτυακού τοπίου και την προστασία των ελευθεριών των χρηστών του διαδικτύου. Είναι μέλος της European Communication Research and Education Association (ECREA) και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ.

E-mail: siounda@gmail.com

Advertisement