ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην ιστοσελίδα αυτή φιλοξενούνται τα ευρήματα μιας έρευνας που εκπονήθηκε στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. το 2014, για τη χαρτογράφηση του πεδίου της διαδικτυακής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα.
Πρόκειται για μια καταγραφή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ενημερωτικές ιστοσελίδες στη χώρα μας, αλλά και των επαγγελματικών πρακτικών, των συνθηκών εργασίας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διαδικτυακοί συντάκες σήμερα.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 253 δημοσιογράφοι που απασχολούνται σε διαδικτυακές εκδόσεις έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε διαδικτυακά μέσα που δε συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με παραδοσιακά Μ.Μ.Ε.
Advertisement